Våra tjänster

Ställningsmontage

På industrier, kraftverk, och ute på statsdelen. Vi utför ställningsmontage åt både stora beställare och privatpersoner.

Ställningsmontage arbetar vi med i hela Sverige.


Skottning

Vintertid skottar vi alla möjliga byggnader. Detta utförs givetvis av personal med fallhöjdsutbildning.